Skal vi skabe noget med andre, må vi gøre, hvad vi kan, for at lære dem at kende.

Viden, handling og hjælp ved kommunikationshandicap

Fagpersoner


Som vil have hjælp, rådgivning og kvalificeret hands on-erfaring med kommunikation, kommunikationsudvikling og fastlåste, ulykkelige situationer med voldsom adfærd, frustration og ulykkelighed

Familier


Til både børn og voksne med det formål at hjælpe til mere givende, respektfuld og meningsfuld kommunikation, samspil og etablering af relationer på personens egne præmisser.


Organisationer og institutioner


Bidrag til både specifikke problemstillinger (fx dokumentation, autismeforståelse, kommunikationsudvikling, svær adfærd) og indarbejdelse af holdbare, etisk ordentlige og givende tilgange til kommunikation, dokumentation og håndtering af svære situationer.

Tilbagemelding fra forældre

Vi har fået en helt anden tilgang til samværet og kommunikationen med Silas allerede - og vi forventer os utrolig meget mere af forløbet og af den effekt, som det får i relationen med Silas - og for Silas' trivsel og livskvalitet generelt.


Forløbet med Ditte er virkelig noget, vi mener ville kunne hjælpe utrolig mange familier - og ligeledes professionelle - i arbejdet med handicappede børn. (Vores aflastningsperson er en meget, meget dygtig og vel-reflekteret pædagog - og hun får også utrolig meget ud af forløbet allerede!!!)

Vi har faktisk alle været meget rørte over både metodens effekt og muligheder - og Dittes konkrete hjælp og sparring, som allerede har givet os nye, meget positive oplevelser med Silas.


Lige fra aflastningspersonens tur i svømmehallen med ham, til spisesituationer med bedstemor og alle mulige andre hverdagssituationer i hjemmet. Af hjertet tak."

Heidi og René, Silas' forældre

JEG HJÆLPER BLANDT ANDET MED

FORMIDLING AF AUTISME, SOM GIVER MENING FOR ALLE PARTER

SUPERVISION AF PÆDGAGOGER, PSYKOLOGER OG ANDRE MEDARBEJDERE INDEN FOR SPECIALPÆDAGOGIK

HANDS ON-KONSULTATION UDE I TILBUDDET

OPLÆG OG TEMADAGE OM BL.A. AUTISME, HANDICAPFORSTÅELSE OG AROUSALREGULERING

GRUNDIG, BRUGBAR OG ETISK RÅDGIVNING I FORHOLD TIL SVÆR ADFÆRD

PSYKOTERAPI PÅ BOSTEDER - OGSÅ MED MENNESKER MED INTET ELLER MEGET LIDT VERBALT SPROG.

HJÆLP TIL MENINGSFULDT DOKUMENTATIONSARBEJDE

Kvalificeret hjælp ved autisme og andre kommunikationshandicap - hvad enten du er leder, medarbejder, konsulent eller familiemedlem