Terapi og samtaler

Psykolog Ditte Rose Andersen

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær

Terapi og samtaler

Mit speciale er terapi, samtaler og rådgivning i forhold til kommunikative handicap. Uanset, om du er barn eller voksen, med eller uden talesprog – og uanset, hvilke håb, du eller dine nærmeste har, er min vigtigste opgave at prøve at forstå dig, tune mig ind på dig, være nysgerrig i den måde, vi er sammen på i terapien. Jeg er opmærksom på, hvad der interesserer dig, hvad du håber, hvordan du udtrykker dig, hvad der er vigtigt for dig.

Hvis du ikke har (eller bruger) talesprog, kan samtalen foregå uden ord. Fx gennem lege, lyde, bevægelser og andet, som er vigtigt for dig. I terapien er jeg opmærksom på dig og giver dig de svar og stiller de spørgsmål, der hjælper os til at finde frem til det, der er vigtigt for dig.

Det er sådan, jeg kan være en hjælp for dig.

Terapi med unge og voksne med verbalt sprog

Hvis du er ung eller voksen med fx Aspergers syndrom eller anden autismespektrumforstyrrelse eller andre neuropsykiatriske eller intellektuelle handicap har du måske erfaringer med:

  • ikke at blive forstået helt - og at have svært ved at forstå andre
  • at andre har sat en dagsorden, som det har er svært at få indflydelse på
  • at det har været svært at mødes med andre og opleve ægte gensidighed, hvor I begge havde indflydelse
  • at det har været vanskeligt at gøre dig forståeligt over for andre
  • at det har været vanskeligt at deltage i samtaler, aktiviteter sammen med andre, sociale arrangementer
  • at have svært ved at håndtere tid, planlægning og de mange forskellige sansemæssige og sociale input, du møder i løbet af en helt almindelig dag

Hvis terapien skal give mening, er det min erfaring, at vi skal tage udgangspunkt i de her helt basale ting. Jeg er en lydhør, rolig samtalepartner,. Jeg giver dig plads til, at du i en tryg og forståelig ramme kan nå frem til de ting, der rent faktisk er vigtige for dig, at du kan ”finde din egen stemme” og være den, der tager initiativer - både i vores samtaler og i resten af dit liv. I samtalen er jeg opmærksom på, hvor du "er henne". Jeg følger dig og stille spørgsmål og give svar, der har en reel betydning for dig. Jeg tror ikke, jeg ved alt om autisme eller om at være dig, men jeg tror, jeg kan hjælpe dig med at øge dit kendskab til dig selv og få mere forståelse af, hvad der er vigtigt for dig.

Terapi med børn med og uden talesprog (og voksne med svært intellektuelt handicap)

Jeg tror på (og har erfaret gang på gang), at alle mennesker, uanset alder, livserfaring og handicap:

  • er i stand til at lære og udvikle sig
  • er nysgerrige og kreative
  • kan kommunikere og indgå i meningsfuld kontakt

Hvis man har særlige sansemæssige og kommunikative udfordringer, skal omgivelserne på en følsom, lydhør og meningsfuld måde skabe betingelserne for, at dette kan udfolde sig. For børn med autisme og andre kommunikative handicap, vil den første prioritet være at begynde at skabe udvikling inden for den helt basale kommunikation og samspillet. Det er dette område, der har den største indflydelse på alle andre udviklingsområder. Og det er et område, hvor der kan skabes udvikling uanset omfanget af det kommunikative handicap.

I et forløb hos mig, arbejder vi gennem leg og lydhør kommunikation på at udvikle deltagelse, samspil og kommunikation. Vi anvender barnets spontane handlinger og interesser og inddrager omgivelserne til at understøtte udviklingen. Som en rød tråd i terapien, trækker jeg i høj grad på tilgangen Intensive Interaction, som er en yderst virkningsfuld, rar, positiv og respektfuld måde at udvikle kommunikation og samspil.

Intensive Interaction er en metode til at øge muligheden for og glæden ved at kommunikere for mennesker med autisme, intellektuelt handicap, multihandicap, demens m.v. Ved at bruge personens egne udspil, interesser og handlinger, opbygges et meningsfuldt, givende, varmt og udviklende samspil. Det er en optimistisk, rummende og realistisk tilgang til kommunikative handicap og udvikling. Jeg bruger tilgangen som inspiration i en stor del af mit arbejde, også i terapien med dit barn. Ud over min praksiserfaring, er jeg uddannet koordinator i Intensive Interaction, og driver Intensive Interaction Danmark. hjemmesiden for Intensive Interaction Danmark.kan du læse mere om tilgangens baggrund, formål og principper.

Afhængigt af jeres ønsker, kan I enten få et forløb med terapi for barnet, eller I kan få et terapiforløb kombineret med vejledning til jer som forældre. Jeg har erfaringer med begge dele, og har fået særdeles positive og rørende tilbagemeldinger på dette.

Terapien kan hjælpe børn, der har autisme og andre kommunikative handicap, uanset, om barnet har verbalt sprog eller ej. Er du forælder til et voksent barn uden verbalt sprog og med begrænset kommunikation (fx som følge af autisme, udviklingshæmning, multihandicap) vil denne terapiform også være relevant.

 

Priser for terapi

Individuel terapi, timepris: 1000 kr. (60 minutter)

Jeg har ikke aftale med sygesikringen, men som forældre til et handicappet barn, kan I undersøge muligheden for tilskud hos jeres handicapsagsbehandler i kommunen.

Som voksen kan du undersøge mulighederne for at få tilskud fra eventuel sundhedsforsikring. I nogle tilfælde kan din sagsbehandler også søge om bevilling af et forløb.

 

Observation og behandling i hjemmet

I en del forløb (fx med børn) giver det god mening, at observation og behandling foregår i hjemmet eller på bostedet. Prisen for dette er den samme som for terapi hos mig; dertil kommer afregning af transportudgifter og transporttid (300 kr. per påbegyndte halve time)