Supervision

Psykolog Ditte Rose Andersen

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær

Supervision, der får din viden og kunnen til at vokse - og fokuserer på glæde og udvikling i dit vigtige arbejde

Arbejder du som inden for specialområdet, fx med autisme, intellektuelt handicap, CP, kommunikative handicap, hjerneskade? Vil du gerne have fagligt kompetent supervision med fokus på dine klienters udviklingsmuligheder, rådgivning af forældre, handicapforståelse, udviklingspsykologiske perspektiver og en respektfuld, ambitiøs og optimistisk tilgang til dit arbejde og dem, du arbejder med eller rådgiver?

Jeg superviserer bl.a.

 • pædagoger og lærere
 • talehørepædagoger og kommunikationsvejledere
 • psykologer inden for specialområdet og/eller på vej mod autorisation
 • enkeltpersoner og grupper i kortere og længere forløb

Jeg har en solid erfaring med undersøgelser og testning og er fagligt opdateret med hensyn til specialområdet, men først og fremmest vil du hos mig møde en dyb og respektfuld forståelse af de ting, du står overfor, hos en psykolog, der har erfaringer spændende fra stille, simpel leg med sand, vilde lege og bleskift til deltagelse på diverse konferencer og en solidt teoretisk og praktisk forståelse af, hvad der skal til for at skabe udvikling og trivsel. Som supervisor er jeg lyttende, energisk, kreativ og med sans for at tune mig ind på, hvad du som supervisand har brug for. Det ligger meget på sinde, og her er jeg inspireret af min viden fra narrativ efteruddannelse.

Jeg er bl.a. uddannet i ADOS og Intensive Interaction, og jeg er en erfaren testbruger med solid forståelse af muligheder og begrænsninger ved test. Med min både dyb og brede teoretiske forståelse, kan jeg give dig meningsfuld, brugbar supervision med etik og helhedsforståelse i højsædet. Som supervisor er jeg lyttende, energisk, kreativ og med sans for at tune mig ind på, hvad du som supervisand har brug for. Det ligger mig meget på sinde, og her er jeg inspireret af de færdigheder og den viden, jeg har fra min narrative efteruddannelse.

Supervisionen kan således indeholde mange elementer alt efter din baggrund, dine ønsker og de problemstillinger, du står i:

 • narrativ supervision med fokus på håb, ønsker, erfaringer og styrkelse af de ting, du arbejder for og vil
 • gennemgang af test og undersøgelser
 • videoanalyse af dine forløb med klienter/brugere med fokus på både din og brugerens/klientens/barnets udvikling
 • faglige input med udgangspunkt i bl.a. pædagogisk, udviklingspsykologisk og kommunikationsteoretisk viden
 • undervisning i særlige emner, fx autisme, kognitive vanskeligheder, udviklingshæmning, kommunikativ udvikling.
 • rådgivning om samarbejde med forældre og andre fagpersoner
 • behandling af etiske dilemmer omkring fx magtforhold, selvbestemmelse, indflydelse, værdighed og respekt

 

 

Priser for supervision:

 • Individuel supervision, timepris: 1200 ekskl. moms (60 minutter)
 • Gruppesupervision for 2-8 personer: 1400 ekskl. moms (60 minutter)
 • Gruppesupervision for 8-12 personer: 1800 ekskl. moms (60 minutter)

Skal supervisionen foregå hos på din arbejdsplads, fastsættes prisen efter opgavens art og omfang. Ring eller skriv gerne for tilbud.