Kontakt og om Ditte Rose

Psykolog Ditte Rose Andersen

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær

 

Kontakt

Jeg har lokale centralt på Frederiksberg nær Forum metrostation. Her laver jeg terapi, samtaler og rådgivning. For mennesker med svære fysiske, kommunikative/sociale handicap kan det dog ofte give mening, at hele eller dele af forløbet foregår i hjemmet eller andre vante omgivelser. Adressen på min praksis er:

Psykolog Ditte Rose Andersen

H.C. Ørstedsvej 54B, 2. sal

1879 Frederiksberg C.

Hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan samarbejde, eller ønsker at bestille en tid, kan du kan kontakte mig på enten mail eller telefon. Hvis der er svarer på, vender jeg tilbage hurtigst muligt. Du er også velkommen til at sende en sms.

Mail: ditterose@protonmail.com Telefon: +45 6166 9399

Om Ditte Rose

Jeg er født i 1975, uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2007 og autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet i 2010. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening

I mit arbejde er jeg inspireret af de ting, jeg lærer af det helt nære samvær med børn, deres familier og de professionelle. Jeg har også lært meget af at læse selvbiografier af autistiske mennesker, ligesom kritisk handicapteori har hjulpet mig til at se nærmere på, hvordan vi egentlig forstår "det anderledes," når det viser sig som atypisk adfærd, anderledes interesser og andre måder at tænke og kommunikere på.

Jeg er autoriseret psykolog og mit speciale er autisme og kommunikative handicap. Jeg har arbejdet inden for autismeområdet i 14 år, heraf syv år som psykolog på en specialskole for børn med autisme og/eller indlæringsvanskeligheder. Jeg har også været tilknyttet Center for Autisme som praktikant og konsulent. Jeg har siden 2012 arbejdet med Intensive Interaction og blev i 2013 som den første i Danmark uddannet som Intensive Interaction-koordinator. Jeg er i dag Intensive Interaction Institutes danske samarbejdspartner.

 

Mere om min baggrund

Min efteruddannelse som psykolog har fokuseret på supervision (bl.a. narrativ efteruddannelse på DISPUK) og kommunikative handicap (bl.a. grundig uddannelse og træning i brug af ADOS, et af de vigtigste instrumenter til udredning af autisme). Herudover spiller min efteruddannelse i Intensive Interaction en stor rolle, fordi den er så godt i tråd med de værdier og den tilgang, jeg har.

Ud over min private terapi- og supervisionspraksis og driften af Intensive Interaction Danmark, er jeg fastansat som psykolog på en døgninstitution for udviklingshæmmede, autistiske børn. Her har jeg behandlingsmæssigt ansvar for børnene, og jeg uddanner og træner personalet omkring børnene.

Jeg har i 2013 og 2014 undervist på UCC's årskursus autisme for speciallærere og -pædagoger, hvor jeg underviser i autisme, kommunikation og Intensive Interaction. Jeg har 2014 afholdt det første danske heldagskursus i Intensive Interaction og er inviteret til at afholde temagruppe på SIKON-konferencen i 2015 og workshop på Skive-konferencen 2015. Jeg var taler ved den 10. årlige konference i Intensive Interaction, UK i 2014, hvor jeg fortalte om brugen af Intensive Interaction i forhold til autisme. Jeg har desuden undervist engelske fagfolk inden for autismeområdet i Intensive Interaction, og er inviteret som underviser i Børne- og Familiepsykologisk Selskab i efteråret 2015.

Jeg har siden 2011 siddet i bestyrelsen for Psykologfagligt Selskab for Autisme under Dansk Psykologforening, hvor vi arbejder for at gøre aktuel videnskabelig og interventionsmæssig viden om autismespektrumforstyrrelser tigængelig for danske psykologer inden for autismeområdet.

Jeg har hele mit liv interesseret mig for handicap og for, hvordan vi er her sammen som mennesker. Jeg ser udvikling af socialt samspil, kommunikation og relationer som den allervigtigste opgave i forhold til mennesker med kommunikative handicap. Jeg overvejer altid, hvilke handlemuligheder forskellige forståelser giver os. Hvordan vi forstår autisme har afgørende indflydelse på samspillet mellem autistiske mennesker og dem, de er sammen med.

Det fortæller jeg mere om i dette interview fra Information, ligesom jeg også illustrerer nogle af mine tanker på en poster, jeg præsenterede ved Disability Studies Conference på Lancaster University i september 2008. I mit speciale kan du læse en kritisk gennemgang af nogle af de fremtrædende psykologiske teorier om autisme.