Psykolog Ditte Rose Andersen

Psykolog Ditte Rose Andersen

Udvikling og kommunikation gennem glæde og nærvær

Udviklende og respektfuld terapi, supervision og vejledning om og for voksne og børn med kommunikative handicap

Alle mennesker, uanset handicap, har retten til og muligheden for at udvikle sig. Det er gennem en positiv kommunikativ udvikling, vi får muligheden for at få indflydelse på vores egne liv og leve et meningsfuldt livt. Om udviklingen går i en ønsket retning, afhænger bl.a. af de muligheder og den forståelse, man bliver mødt med. Nogle gange kan man have brug for hjælp til at skabe en ønsket udvikling.

Som psykolog med særlig efteruddannelse i kommunikationsudvikling kan jeg hjælpe med at skabe gode betingelser for dette. Mit speciale er at bidrage til en rar, positiv og ønsket udvikling for mennesker, der lever med kommunikative handicaps:

 • autistiske børn, unge og voksne med og uden verbalt sprog (hele "spektret")
 • børn, unge og voksne med intellektuelt handicap (mental retardering)
 • børn, unge og voksne, der på anden måde er ramt af sociale og kommunikative vanskeligheder, fx børn med ADHD, CP, Down's syndrom, medfødt eller erhvervet hjerneskade, multiple funktionsnedsættelser
 • mennesker, der som følge af ovenstående har et højt niveau af social isolation, frustrationsudbrud og evt. voldsom adfærd
 • fagfolk, forældre og andre, der er en del af disse børn, unges og voksnes liv

 

Hvis du eller dit barn ønsker rådgivning eller et terapiforløb hos mig, vil vi selvfølgelig sammen finde frem til de vigtige temaer, men det er min erfaring fra både samtaler, aktiviteter, forløb og rådgivning, at kommunikative handicap giver nogle særlige udfordringer, og at det for mange vil være vigtigt at udvikle:

 • meningsfuld, kommunikation med andre mennesker
 • egentlig gensidighed i samspillet, hvor begge parter oplever indflydelse og at betyde noget for den anden
 • evnen til at til- og fravælge social kontakt og have det rart både i sit eget selskab og sammen med andre
 • troen på og erfaringen med, at kunne træffe valg, der er rigtige for en selv

Derfor er et vigtigt resultat af et forløb hos mig, at der sker udvikling med hensyn til samspil og kommunikation og trivsel. Se mere om ydelser og metoder under punktet "Terapi og samtaler."

 

Hvis du som fagperson ønsker rådgivning i enkeltsager eller supervision, sammensætter vi også forløbet efter dit behov. Du kan forvente en fagligt kompetent supervision med fokus på dine brugeres/klienters udviklingsmuligheder, solid fundering i viden om handicap- og udviklingspsykologiske perspektiver og en respektfuld, ambitiøs og optimistisk tilgang til dit arbejde. Jeg superviserer bl.a.

 • pædagoger og lærere
 • talehørepædagoger og kommunikationsvejledere
 • psykologer inden for specialområdet og/eller på vej mod autorisation
 • enkeltpersoner og grupper i kortere og længere forløb

Jeg har en solid erfaring med undersøgelser og testning og er fagligt opdateret med hensyn til specialområdet, men først og fremmest vil du hos mig møde en dyb og respektfuld forståelse af de ting, du står overfor, hos en psykolog, der har erfaringer spændende fra stille, simpel leg med sand, vilde lege og bleskift til deltagelse på diverse konferencer og en solidt teoretisk og praktisk forståelse af, hvad der skal til for at skabe udvikling og trivsel. Som supervisor er jeg lyttende, energisk, kreativ og med sans for at tune mig ind på, hvad du som supervisand har brug for. At tune mig ind på dig, ligger mig meget på sinde, og her er jeg inspireret af min viden og kunnen fra narrativ efteruddannelse.